کد مطلب: 98250 تعداد بازدید: ۱۲

میزگرد علمی با عنوان اهمیت والای کتاب

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۸:۳۹
معاونت پژوهش مدرسه علمیه زینبیه از میزگرد علمی با عنوان « اهمیت والای کتاب » در هفته کتاب خوانی به صورت مجازی خبر داد.

 سرکار خانم ایزدی ضمن تبریک  هفته کتاب و کتاب خوانی گفتند: موضوع کتاب وکتابت در رشد حیات فردی واجتماعی تاثیر بسزایی دارد روح فرد واجتماع در پرتو این مهم بارور می شود وبه همین دلیل میراث فرهنگی وتمدن اسلامی همیشه سرشار  از کتابهای بزرگانی است که افتخار جامعه بشری هستند وهمه همت اولیای دین اسلام بر این است که بندگان خدا را به سوی روشنایی کتاب رهنمون سازند .

ایشان اذعان داشتند : ارزیابی شرایط وامکانات موجود فرهنگی آشکار کننده این نکته است که امروزه کتاب می تواند به عنوان یک وسیله مطمئن وکارآمد در بهینه سازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. تجربه جهانی حاکی از آن است  که رشد وتوسعه تمدن ها ریشه در رشد فکری وفرهنگی هر جامعه دارد و بدون رشد فرهنگ کتابخوانی در جوامع ، نمی توان به رشد هیچ تمدنی دل خوش کرد. و نیز باید بدانیم که علی رغم رشد رسانه های جمعی گوناگون  تاکنون هیچ رسانه ای نتو انسته است نقشی را که کتاب در رشد تمدن ها داشته است، ایفا نماید.

در ادامه خانم ایزدی خاطر نشان کردند : نقش کتابخانه در انتقال علوم به افراد بسیار سازنده است از این رو کتابخانه را می توان به عنوان کانون همایش صاحبنظران وموزه پر طراوت اندیشمندان در نظر گرفت. کتابخانه کانون بالندگی وشکو فایی استعدادهای دانش آموزان و دانشجویان و طلاب رابه ارمغان می آورد و در نهایت به تولید اندیشه ،دانش ورشد فرهنگ ،مطالعاتی جامعه منجر می شود.

 کتابدار مدرسه زینبیه بیان کردند : خوشبختانه فرهنگ ارزشمند ما از ریشه های قوی ونگرش ها و پویش های فرهنگی باعث فدرتمند شدن ما شده است زیرا که ما با فرهنگی رشد کرده ایم که تمامی جلوه های  افتخارآفرینش، نمونه های راستین فرهنگی اند.

در ادامه افزودند: نخستین جلوه با شکوه چنین ارزشی را می توان در ابتدای برنامه های پیامبر  اکرم ص یافت. ایشان با فرمان « اقر ا» بخوان، از سوی خداوند آغاز وپی گیری می شود. همین فرهنگ مقدس است که خداوند یگانه به قلم وحرمت آن سوگند یاد می کند و معجزه آخرین سفیر هدایت را یک کتاب آسمانی تشکیل می دهد. وقتی جهل وبی خبری وناآگاهی جامعه ای را از پا در می آورد یا شبهه ها ذهن جوانان را فلج می کند بدون شک یکی از مهم ترین کارهایی که می تواند آفت جهل را از بین ببرد مطالعه است و آنچه می تو اند شبه های ذهنی را دفع کند و ایمان اطمینان را به قلب ها باز کند، کتاب خوانی است. گرفتاران در پرسش ها ومحاصره شدگان در میان انبوه شبهه ها می توانند برای استمداد فکری به کتابخانه مراجعه کنند واز انجا نیرو بگیرند..

خانم ایزدی در خاتمه  تاکید کردند : وظیفه ما طلاب این است که جایگاه کتاب وکتابت در اموزه های دینی ،  دانش اندوزی وکتاب خوانی در اسلام را ملاحظه کنند تا بتوانند راه حقیقت را هموار سازند و باعث رشد و ارتقا خود و جامعه باشند .

    2