کد مطلب: 64605 تعداد بازدید: ۶۲

بررسی و نقد معرفت فطری خداوند در مکتب تفکیک

شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۱:۲۵
مشخصات و چکیده تحقیق پایانی سطح 2 مدرسه علمیه زینبیه با موضوع «بررسی و نقد معرفت فطری خداوند در مکتب تفکیک»

نام و نام خانوادگی طلبه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

چکیده

سکینه شیرزاد

بررسی و نقد معرفت فطری خداوند در مکتب تفکیک

سرکار خانم سلیمانی پور

معرفت ‌‌فطری در مکتب تفکیک، به معرفتی اطلاق می‌شود که نقطه مقابل معرفت عقلی است و برای رسیدن به این معرفت، فرد بايد از تمامي استدلالات عقلي، افکار و انديشه‌ها جدا گردد به گونه‌اي که زمينه هر نوع استدلال و تعقلی منتفي ‌می‌شود. این مکتب، با استناد به معرفت قلبی، معتقد است در این نوع از معرفت، کُنهِ ذات خداوند به طور مستقیم شناخته می‌شود به طوری که هرگونه واسطه بين عارف و معروف از ميان می‌رود.

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد دیدگاه‌های این مکتب در خصوص معرفت فطری خداوند می‌پردازد.

تحلیل محتوای آراء صاحب‌نظران این مکتب حاکی از آن است که این دیدگاه با اشکالات مبنایی فراوانی مواجه است که مهم‌ترین آن، تناقض این نظریه با مبانی پذیرفته شده از سوی اندیشمندان این مکتب می‌باشد.

کلید واژه‌ها:معرفت، فطرت، خداشناسی، معرفت فطری، مکتب تفکیک.

 

 
    2