کد مطلب: 62924 تعداد بازدید: ۲۱۳

آموزه های تربیتی داستان های سوره کهف

چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۹:۱۹
مشخصات و چکیده تحقیق پایانی سطح 2 مدرسه علمیه زینبیه با موضوع «آموزه های تربیتی داستان های سوره کهف»

نام و نام خانوادگی طلبه

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

چکیده

نسیم محمدزاده

آموزه های تربیتی داستان های سوره کهف

خا نم نجم الدینی

قرآن کریم، کتاب هدایت و رحمت است و جامع تمام برکات و نکات اخلاقی و تربیتی است، در قالب داستان های قرآنی، الگوهای تربیتی صحیح را ارائه می دهد.

هدف این تحقیق بیان نکات و روش های تربیتی قابل استفاده در چهار داستان قرآنی مطرح شده در سوره کهف است ،نکته ی تربیتی، محوری داستان اصحاب کهف این است که فرد می بایستی دین خویش را در هر زمان و مکان حفظ کند اگر چه به خاطر آن متحمل سختی ها یا هجرت از خانه و دیار خویش شود و از داستان صاحب دوباغ این نکته دریافت می شود که نعمت های دنیای مادی هرقدر وسیع و گسترده باشد نامطمئن و ناپایدار است و جز بر خدا نمی توان دل بست و همچنین نکته تربیتی و هدف داستان موسی و خضر در قرآن این است که باید مردم بپذیرند هرچند علم آنها گسترده و عقل آنها پیشرفته باشد از نظر علمی محدود هستند و در میان انسان ها افرادی هستند که علم آنها خدادادی و نامحدود است و در داستان ذوالقرنین تحرک و مسئولیت پذیری وی برای ایجاد عدالت در زمین و جلوگیری از فساد در آن برای ما به تصویر کشانده شده است.در این پژوهش متناسب با هریک از داستان های مطرح شده در سوره کهف روشهای تربیتی گوناگونی به کار گرفته شده که از جمله آنها می توان به روش الگویی، محبت، تذکر، عبرت، موعظه و ... اشاره کرد.همچنین بیان آموزه های تربیتی داستانها در آخر می باشد.

کلید واژه:آموزه، تربیت، کهف، روش، قصص، منش.

 

    2