کد مطلب: 61545 تعداد بازدید: ۱۰۲

مصادیق حیات در قرآن

یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۰:۳۰
مشخصات و چکیده تحقیق پایانی سطح 2 مدرسه علمیه زینبیه با موضوع «مصادیق حیات در قرآن»

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

چـکیده پایان نامه

افسانه علیمردانی

مصادیق حیات در قرآن

خا نم حاتمی

مفهوم حيات كه در مقابل ممات قرار دارد در نگاه اول ساده مي نمايد اما يكي از پيچيده ترين پديده هاست. هر موجودي كه از حيات بهره اي دارد موهبتي از بارگاه الهي به رسم امانت در اختيار دارند و بايد به درتسي از آن بهره مند شود تا به بهترين زندگي كه باعث سعادت و قرب الهي مي شود برسد. در صورت عدم آگاهي از مصاديق حيات افكار عمومي محدود به يك حيات شده و از نشانه‌هاي قدرت خداوند كه بخشيدن حيات به ديگر موجودات است غافل مانده و از رسيدن به حيات طيبه دور مي مانند. آشنايي افراد با انواع حيات باعث مي شود تا شناخت و قدرت تفكر خود را راجع به انواع حيات بالا برند و با مقايسه انواع حيات با يكديگر به حيات واقعي كه خلقت انسان ها بر اساس آن است دست يابند. اين پژوهش توصيفي و به لحاظ نگارش تحليلي مي باشد و جمع آوري مطالب آن اسنادي و كتابخانه اي مي‌باشد. از دستاوردهاي اين پژوهش مي توان بيان كرد كه حيات مقابل ممات دو قسم است: حيات مادي و معنوي كه حيات مادي شامل حيات نباتي، حيواني و انساني مي باشد كه داراي رشد و نمو و توليد مثل مي باشند ليكن برترين و كامل ترين آن، حيات انساني است چون انسان، با برخورداري از قوة عاقله و اختيار مي تواند مسير زندگي خود را بشناسد و در آن قدم گذارد. و حيات معنوي كه شامل حيات دنيوي و اخروي است كه دنيا محل كاشت و آخرت جاي برداشت اعمال است كه خود حيات اخروي دو قسم مي باشد؛ حيات برزخي و قيامت كبري و حيات فرشتگان و شهدا و حيات خداوند، حيات انبياء و در آخر حيات طيبه كه هدف از خلقت انسان و رسيدن به كمال قرب الهي است.

كليد واژه ها: حيات، حيات دنيوي، حيات اخروي، حيات انساني، حيواني، حيات طيبه.

 

    2