• شهادت سردار سلیمانی-1398 (۲)
  • فجر فاطمی (دهه فجر 97) (۲)
  • راه پیمایی 22 بهمن 97 (۲)
  • اردوی زیارتی شهر مقدس قم-آذر 97 (۷)
  • محفل انس با قرآن (۲)
  • همایش طلیعه حضور آبان 97 (۶)
  • راهپیمایی 13 آبان 97 (۴)
  • دیدار با مادر شهیدان لطفی (۲)
  • احیای نیمه شعبان در مصلای کرج (97) (۶)
  • روز درختکاری (اسفند 96) (۶)
2