کد مطلب: 29287 تعداد بازدید: ۴۹۴

چرا خدا را احساس نمیکنم ؟

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
چرا خدا را احساس نمیکنم ؟ سوء تفاهم های دینداری گناهکاران برای لذت ، گناه می کنند نه بخاطر بی احترامی به خدا استاد_پناهیان
    2