کد مطلب: 11334 تعداد بازدید: ۲۱۴۰

اساتید راهنمای سطح 2 مدرسه علمیه زینبیه

دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
 
1.       اعظم فرهاد کیایی                  سطح 3 فقه و اصول                                               
2.      اکرم اصغری حسین پور              سطح3 تفسیر و علوم قرآن                                        
3.     انسیه صباغ                            سطح 3 فقه و اصول                                                           
4.     حمیده عسگری                       سطح 3 فقه و اصول و کارشناسی ارشد فقه و حقوق                                   
5.     حوری رضا زاده                        سطح3 تفسیر و علوم قرآن                                                        
6.     زهره انجام نجم الدینی              سطح3 تفسیر و علوم قرآن                                         
7.     زهره دانش کهن                     سطح3 تفسیر و علوم قرآن                                                     
8.     سمیرا آذری                           سطح 3 فقه و اصول                                                              
9.      طاهره عزیزی                       سطح3 تفسیر و علوم قرآن                                       
10.   فاطمه طالبی                        سطح 3 فقه و اصول                                                             
11.    فریده نقی زاده                     سطح 3 فقه و اصول                                                             
12.   گیتی عسگرخانی                   کارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق                                              
13.  لادن ابوالقاسمی                     سطح3 تاریخ اسلام و کارشناسی ارشد ادیان                      
14.  مریم علیزاده                          سطح3 تفسیر و علوم قرآن                                           
15.  مرضیه عبدلی                          سطح سه فلسفه اسلامی و کارشناسی ارشدکلام                    
16.  منیژه هاشم خانی                       کارشناسی ارشد  فلسفه و حکمت اسلامی                                   
17.  مهناز حسینی                           سطح3 تفسیر و علوم قرآن                                      
 
 
-         قبل از انتخاب موضوع، استاد راهنمای خود را انتخاب کنید.
-         تغییر بی دلیل استاد راهنما نوعی بی احترامی به ایشان است پس در انتخاب اولیه دقت نمایید.
-         استاد راهنما ترجیحاً از مدرسه محل تحصیل باشد.

    نوشته های مرتبط

    2