کد مطلب: 10110 تعداد بازدید: ۴۸۵۰

دستورالعمل نگارش تحقیق پایانی از لحاظ شکلی

سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳
بسمه تعالی
ضمیمه شماره (1)
دستورالعملنگارش تحقیق پایانی از لحاظ شکلی
1-        طرح کلی تحقیق پایانی
-        جلد پایان­نامه: حتما به صورت گالینگور و مطالب روی جلد زرکوب شود، فونت آن مانند نمونه (1) و رنگ جلد تحقیقات پایانی سبز تیره باشد.
-        صفحه سفید
-        صفحه بسم الله: ساده و بدو ن کادر باشد
-        صفحه عنوان: تمام مطالبی که روی جلد نوشته شده در اینجا عیناً ذکر شود. ذكرعناوين و القاب مانند دكتر، حجت الاسلام، آقاي، خانم و....اشكال ندارد.
-        تصویر(کپی) نتیجه ارزیابی هیأت داوران مبنی بر قبول تحقیقات پایانی(پیوست شماره18)
-        صفحه تحمیدیه: ساده و بدون کادر باشد.
-        صفحه تقدیم: ساده و بدون کادر باشد.
-        صفحه تقدیر و تشکر: ساده و بدون کادر باشد.
-        چکیده: چکیده حداکثر 300 کلمه و یک صفحه A4با فاصله خطوط یک سانتی­متر آورده شود. چكيده نبايد بيشتر از يك صفحهA4باشد. در انتهای چکیده حتماً کلید واژه­ها ذکر شوند.
-        فهرست مطالب:
-       عناوین مطالب در سمت راست و شماره صفحات مربوطه درست در مقابل آن در سمت چپ آورده شود (از تایپ فهرست مطالب به صورت دستی خودداری شود و بعد از تایپ از امکانات محیط Wordبرای ایجاد فهرست به صورت اتوماتیک استفاده شود).
-       در پایان فهرست مطالب، فهرست اشکال، جداول و پیوست­ها (در صورت نیاز) ذکر شود.
2-   متن اصلی: شامل مقدمه (کلیات تحقیق)، فصول تحقیق­پایانی و نتیجه­گیری است. تعداد صفحات متن اصلی با احتساب فهرست منابع حداقل 60 صفحه و حداکثر 120 صفحه است.
-   مطالب در برنامه (Word 2007) و یک رو تايپ شود.عناوين اصلیدر هرفصل با (B Titr 14عناوين فرعي با قلم (B Titr 12زير عناوين فرعي با (B Titr 12) فاصله سطرها در تمامي متن فارسي 5/1 سانتي متر باشد. حاشيه از سمت راست صفحه 4 سانتي متر، از بالا 5/3 سانتي­متر، از پايين 3 سانتي­متر و از سمت چپ 5/2-3 سانتی­متر باشد. تعداد خطوط در هر صفحه (با احتساب پاورقی ها) بين 17 تا 22 خط باشد. عناوين فصل در وسط صفحه و با فونت (B Titr 28بستگی به کوتاه و یا طولانی بودن عنوان متفاوت می­شود) آورده مي­شود. مانند نمونه عمل شود.(نمونه 2).
 
-   در تايپ كلمات عربي از فونت بدر و انگليسي از فونتTimes new  استفاده شود.
 
-   مطالبي كه عيناً از يك منبع نقل مي­شوند (نقل قول هاي مستقيم) داخل گيومه نوشته شوند. بايد با دوفونت ريزتر از متن فارسي(B Lotus 12يا B Nazanin 12) چپ­چين شود.
-   در صورت نیاز به آیات و روایات درون متن، حتماً به صورت بولد و با فونت... و داخل گیومه « ....» نوشته شود و سند آن در پاورقی ذکر شود.
-   مواردی مانند (ص)، (س)، (ع) و ... باید در صفحه عنوان، فهرست مطالب، متن و ... به صورت کامل نوشته شوند  مانند سلام الله علیها، عليه السلام و... .
3-   شماره گذاری صفحات: شماره صفحات در پایین صفحه وسط قرار گیرد. فاصله شماره تا پایین صفحه1سانتی­متر باشد. صفحات قبل از مقدمه مانند صفحات آغازین(تحمیدیه، تقدیم و تشکر، چكيده، فهرست مطالب و سایر فهرست ها با حروف ابجد شماره­گذاری می­شوند. از مقدمه تا آخرین صفحه پایان نامه با اعداد ترتیبی شماره­گذاری می­شوند. صفحات عناوين فصول نبايد شماره صفحه داشته باشد اما در شمارش صفحات لحاظ می­شوند.
4-    شماره­گذاری موضوعات: عناوين اصلي در هر فصل به عناوين فرعي و زير عنوان­هاي فرعي­تر تقسيم وبه وسیله شماره مشخص می­شوند. شماره سمت راست نشان دهنده عنوان اصلی و عدد سمت چپ شماره عنوان فرعی مدنظر است. اگر عناوین فرعی نیز دارای زیر عنوان باشند، شماره آن در سمت چپ می­آید. مثال:
عنوان اصلی: 3- نقش معنویت در زندگی
عنوان فرعی: 3-1-ویژگی های زندگی معنوی در اسلام
زیر عنوان فرعی: 3-1-1- سعه صدر
زیر عنوان فرعی: 3-1-2- اعتدال
 
5-    تنظیم فهرست منابع
-        اگر از قرآن و يا نهج البلاغه در متن استفاده شده باشد، اول قرآن و بعد نهج البلاغه بدون ذكر مشخصات آورده مي­شود.
-        در تنظیم فهرست منابع، ابتدا کتب به ترتيب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده مرتب می­شوند. در ابتدا کتابهای فارسی و بعد منابع عربی ، انگلیسی و... جداگانه ذکر می­شوند.
شیوه ارجاع كتب در فهرست منابع:
    نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، (مترجم یا مصحح یا محقق)، جلد، چاپ چندم، محل نشر: انتشارات، سال نشر.
نکته:
-        اگر از منابع مختلف یک نویسنده استفاده شود در فهرست منابع به جای تکرار نام نویسنده از خط تیره استفاده شود. به طور مثال:
مطهری، مرتضی، انسان کامل، قم: انتشارات صدرا، 1368.
__________، پیرامون انقلاب اسلامی، چاپ سوم، قم: انتشارات صدرا، 1375.
-        اگر محل انتشار کتاب مشخص نباشد کلمه (بی جا) و اگر سال انتشار مشخص نباشد به جای آن کلمه (بی تا) می­آوریم.
-        مثال: زهرا، فاطمی، نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران، ج2، چاپ سوم، بی جا، بی تا، 1390.
-        بعد از کتب، فهرست مقالات پژوهشی و تخصصی ذکر می­شود.
شیوه ارجاع مقالات:
نام خانوادگی، نام، "عنوان مقاله"  داخل گیومه ، نام نشریه، شماره نشریه، سال انتشار. مثال:
-        بعد از مقالات تخصصی و... فهرست مقالاتی که از روزنامه ها و نشریات عمومی استفاده شده است ذکر می­شود. شیوه ارجاع، مانند مقالات پژوهشی است.
6-  شیوه ارجاع در پاورقی
پاورقی­ها در زیر یک خط پررنگو دو شماره ریزتر از قلم متن نوشته شود. پاورقی­های هر صفحه به طور جداگانه از عدد 1 شروع شود.  فاصله آخرین خط پاورقی با لبه پایینی صفحه، 2 سانتی­متر باشد.
انواع پاورقی
1-       پاورقی توضیحی: اگر واژه­ای یا عبارتی در متن نیاز به توضیح خاص یا ترجمه داشته باشد توضیح یا ترجمه آن در پاورقی آورده می­شود.
2-       پاورقي ارجاعی
پاورقي ارجاعی بسته به نوع منبع ،اشکال مختلفی دارد :
1-2)کتاب
نام، نام خانوادگی، عنوان کتاب، نام(مترجم یا مصحح یا محقق)جلد، چاپ چندم، محل نشر: انتشارات، سال نشر. شماره صفحه
مثال: زهرا، فاطمی، نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران، ج2، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1390، ص35
نکته:
-   اگرهمان منبع بلافاصله بعد از منبع قبلی ذکر شد، به جای تکرار سند، کلمه «همان» آورده شود.
مثال: فرض کنید محقق از کتاب زهرا، فاطمی، نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران،ج2، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1390، ص35 مطلبی را نقل کرده و نشانی آن را ذکر کرده است. اگر محقق بلافاصله در پاراگراف بعدی و یا در صفحه بعد دوباره از این کتاب استفاده کرد، بدون این­که از منبع دیگر استفاده کند، به جای نشانی  کلمه «همان» آورده می­شود.
مثال:
-        زهرا، فاطمی، نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران،ج2، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1390، ص35
-        همان
-        اگر فقط شماره صفحه عوض شده بود. شماره صفحه ذکر می­شود. مثال: همان،ص40
-  اگر همان منبع با فاصله آورده شود، مثلا از کتاب «نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران» مطلبی ذکر شده و در صفحات یا فصل­های بعدی دوباره از این کتاب استفاده شود به اين صورت ارجاع داده می­شود:
   نام، نام خانوادگی نویسنده، همان کتاب، شماره صفحه.
                     مثال: زهرا، فاطمی، همان کتاب، ص35
-  اگر از منابع مختلف یک نویسنده (در صورتی که نویسنده چند کتاب دارد) با فاصله استفاده شود، برای بار اول نشانی را کامل می­نویسیم، اما در استفاده­های بعدی  به اين صورت عمل شود:
 نام، نام خانوادگی نویسنده، عنوان کتاب، همان، شماره صفحه.
-        مثال: زهرا، فاطمی، نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران،همان، ص35
-        زهرا، فاطمی، مهدویت ومسأله مشروعیت سلطنت پهلوی،همان، ص65
 
-  اگر کتابی دو یا سه نویسنده داشته باشد به ترتیبی که نام آنها روی جلد کتاب درج شده، در پاورقی آورده می­شود .
مثال:
 زهرا، فاطمی، فاطمه، مهدوی، فاطمه، علوی، مهدویت و مسأله مشروعیت سلطنت پهلوی،......
-   اما اگر بیشتر از سه نویسنده باشد: نام، نام خانوادگی اولین نویسنده به همراه کلمه (و دیگران) آورده می­شود.
به طور مثال: زهرا، فاطمی و دیگران، مهدویت و مسأله مشروعیت سلطنت پهلوی،......
 
-  اگر در ارجاع فقط از یک صفحه منبعی استفاده شود، علاوه بر اطلاعات دیگر  شماره صفحه به صورت ص 120 نوشته می­شود. اما اگر از چند صفحه متوالی استفاده شود به صورت ص 125-120 نوشته می­شود.
مثال:
زهرا، مهدوی، انسان کامل، قم: انتشارات صدرا، 1368.ص18
مطهری، مرتضی، انسان کامل، قم: انتشارات صدرا، 1368.صص123-120
-   براي ارجاع آيات در پاورقي، نام سوره، شماره سوره داخل پرانتز و بعد شماره آيه مي­آيد:  سوره نمل(27) آيه 34
-   القاب و عناوين مانند دكتر، مهندس، آيت الله، حجت الاسلام، شهید و... در پاورقي و در فهرست منابع حذف مي­شوند.
مثال: مطهری، مرتضی، انسان کامل، قم: انتشارات صدرا، 1368.
 
2-2-) مجموعه مقالات
نام، نام خانوادگی نویسنده،"عنوان مقاله" داخل گیومه،عنوان کتاب مجموعه مقالات، شماره چاپ، نام، نام خانوادگی گردآورنده، نام ناشر، محل انتشار، سال نشر.
مثال:
زهرا، فاطمی، "مهدویت و مسأله مشروعیت سلطنت پهلوی "، مجموعه مقالات انقلاب اسلامی،چاپ­سوم،فاطمه، مهدوی، نشر نی، تهران، 1358، ص88
3-2) مقالات علمی
نام، نام خانوادگی،عنوان مقاله، مترجم (اگر مقاله ترجمه شده باشد) نام نشریه، شماره نشریه، سال انتشار. شماره صفحه.
مثال:
           زهرا، فاطمی، سيماي كلان آرمان­شهر مهدوي، فصلنامه شیعه شناسی، شماره38،1390، ص22
4-2) پایان نامه
نام، نام خانوادگی، عنوان پایان نامه، نام واحد آموزشی حوزوی یا دانشگاه، شهر محل واحد حوزوی یا دانشگاه، مقطع تحصیلی، سال. شماره صفحه
مثال پایان­نامه حوزه:
 زهرا، فاطمی، نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران، مؤسسه آموزش عالی
حوزوی الزهرا(س)، قم، پایان نامه سطح 3 ، ص92
مثال پایان­نامه دانشگاه:
زهرا، فاطمی، نقش آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی ایران، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مفید، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص142
 
5-2) کتابخانه دیجیتالی و ...
در صورت ضرورت استناد به منابع دیجیتالی، همانند استناد به کتاب و مقالات، عمل می­شود. اما به جای مشخصات چاپ، نشانی دقیق سایت و تاریخ دسترسی به سایت حتما ذکر شود.

 

نمونه(1)                                                            
(آرم الله)(B Titr 12)
شورای عالی حوزه علمیه قم(B Titr 14)
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران(B Titr 16)
مدرسه علمیه الزهرا(سلام الله علیها)شهرستان .........(B Titr 14)
تحقیق پایانی سطح دو(کارشناسی)(B Titr 16)
عنوان(B Titr16)
سیره سیاسی حضرت زهرا(سلام الله علیها)(B Titr 26)
استاد راهنما(B Titr 12)
.......................................(B Titr 14)
استاد داور(B Titr 12)
.................(B Titr 14)
پژوهشگر(B Titr 12)
..............(B Titr 14)
مرداد  1390(B Titr 12)

 

(نمونه2)
 
 
 
 
فصل دوم(B Titr 22)
 
مبارزات سیاسی حضرت زهرا(سلام الله علیها)
(رفتارهای سیاسی عملی)
 (B Titr28 )
 

    نوشته های مرتبط

    2